Reference i preporuke

Pogledajte naše reference i slobodno kontaktirajte naše klijente i uvjerite se u kvalitetu i brzinu naše izvedbe.

Rekonstrukcija obiteljske zgrade na adresi Čulića dvori 3.

Joško Čulić - mob. 098 287 554

 • Rušenje krova i međukatnih konstrukcija
 • Vraćanje međukatnih konstrukcija
 • Krovište - suha montaža - kupa kanalica Goriške pekarne
 • Nadstrešnica
 • Fasada stiropor
 • Kamin

Nadogradnja obiteljske kuće u Tijarici

Ivica Voloder - mob. 091 539 38 58

 • Izrada fasade
 • Krovište - Bramac
 • Izolacija sa tekućom gumom ravnih ploča (terasa)

Rekonstrukcija postojećih objekata i nadogradnja istih

Zdravko Kovačić - mob. 098 264 049

 • Izrada krovišta sa blanjanim i brušenim gredama sa vrhunskim uklapanjem
 • Suha montaža - Tondach

Rekonstrukcija i nadogradnja

Zlatko Voloder

 • Umetanje montažnih ploča
 • Nadogradnja armiranog zida konstrukcije
 • Krovište na 4. vode
 • Suha montaža - Tondach

Izgradnja obiteljskog objekta - Klis

Jakov Kerum - mob. 091 549 45 09

 • Ključ u ruke
 • Grubi radovi
 • Okoliš
 • Fasada
 • Nadstrešnica
 • Kamin
 • Zidovi
 • Krovište - Tondach

Podstrana rekonstrukcija + nadogradnja

Rudi Cerčić - mob. 091 982 34 08

 • Grubi radovi
 • Krovište - Tondach

Obiteljski objekt Ivan Kegali

Ivan Kegali - Podstrana

 • Rekonstrukcija i nadogradnja
 • Krovište
 • Suha montaža - Tondach

 • Izvedba objekata -
  sistem ključ u ruke!
 • Graditeljstvo
 • Sanacija objekata
 • Izrada svih vrsta fasada
 • Iznajmljivanje skela i oplata